ЧАСТНОЕ   АКЦИОНЕРНОЕ   ОБЩЕСТВО   "ФРЕГАТ"

 

������������������������ ����������

 

 

�����

������� ����� 2010 ���

������� ����� 2011 ���

������� ����� 2012 ���

������� ����� 2013 ���

������� ����� 2014 ���

������� ����� 2015 ���

������� ����� 2016 ���

������� ����� 2017 ���

���������

����� 2011 ���

����� 2012 ���

�������� ���������� 2012 ���

Про скликання чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Туристичний комплекс "Фрегат ”, які відбудуться 20 квітня 2019 року

ПРОТОКОЛ чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Туристичний комплекс "Фрегат ”

Особлива інформація про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів емітента


Повідомлення про загальні збори 13-10-2018 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій, які мають право на участь у загальних зборах – 13.10.2018 р.


ПРОТОКОЛ чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства “ Туристичний комплекс "Фрегат ” 04-03-2017 року

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Туристичний комплекс «Фрегат» 2017 року

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 09-03-2017 року

Особлива інформація про зміну типу акціонерного товариства від 09-03-2017 року

Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів емітента від 09-03-2017 року