ПУБЛИЧНОЕ   АКЦИОНЕРНОЕ   ОБЩЕСТВО   "ФРЕГАТ"

 

ГлавнаяУслугиКонтактыДля акционеров

 

 

Регулярна інформація за 2012 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Туристичний комплекс "Фрегат"
ЄДРПОУ: 04855891
Рік: 2012
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 1
Дата першого розміщення 30.04.2013 16:56:23
Дата останнього розміщення 30.04.2013 16:56:23
Більш детальну інформацію про даного емітента Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Подивитися
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Подивитися
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Подивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Подивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Подивитися
Інформація про загальні збори акціонерів Подивитися
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент Подивитися
Інформація про випуски акцій емітента Подивитися
Опис бізнесу Подивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
Інформація про зобов'язання емітента Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління Подивитися
Річна фінансова звітність підприємства Подивитися
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Подивитися
Інформація щодо аудиторського висновку Подивитися